ΑΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ  ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30/12/2023